Máme strechu roka 2018

Cech strechárov Slovenska/ CSS vznikol v roku 1997 ako dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár/ pokrývač, tesár a izolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

Cech strechárov každoročne organizuje súťaž o strechu roka. Sme nesmierne radi, že sa nám v roku 2018 podarilo uspieť v tejto súťaži odkiaľ sme si odniesli cenné ocenenie strecha roka 2018.

Fotky víťaznej strechy

Záruka profesionálnej kvality členov CSS
Strechárska firma s vlastníctvom Certifikátu CSS a známky kvality/ loga CSS je zárukou odbornosti a kvality vykonaných prác na streche. Zásadou členov CSS je slušné a čestné správanie v podnikaní, profesijná zdatnosť a zásada etiky. CSS má celoslovenskú pôsobnosť s regionálnou štruktúrou. Združujeme 170 členských a partnerských firiem v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Známka profesionálnej kvality členov CSS
Podľa tejto známky kvality/ loga CSS je možné rozpoznať kvalitnú strechársku firmu.

Kontaktujte nás
2019-01-25T09:26:43+00:00